SpotMap

 

Dette kartet er laget for å begrense skadepotensiale. Vi vil på ingen måte promotere rus eller ulovlige narkotiske midler. Men ved å gi råd rundt identifisering og hvilke hensyn man må ta, hindrer vi unødig skade grunnet ignoranse.