NORWEGIAN FLEIN

En Drøm om Frihet

I en verden fylt med feilinformasjon og behov for ekstern validering og sosial aksept, jobber vi med å opplyse og hjelpe mennesker på sin vei mot å kjenne seg selv gjennom plantemedisin og en dypere sannhet.

Medlemmer

Norwegian Flein er bare en veldig liten del av et større internasjonalt nettverk. Her leverer vi programmer, kurs, veiledning, seremonier, oppfølging, og alt systemet i dag virker å ha glemt i stor skala.

Du finner mer informasjon om alt dette på innsiden av

Sammen er vi sterke nok til å gjøre en forandring

Å snakke ut om sin sannhet, bli lyttet til, forstått og respektert for sine synspunkter – er i dag noe som mange ikke har opplevd.

Man velger gjerne å holde inne det man sliter med, i frykt for hva andre har å si om våre innerste tanker. Frykten for å ikke bli godtatt som den man er, hindrer oss i å faktisk være den man er ment å være.

Men ved å finne aksept i seg selv og kjærlighet for sin neste, vil man se at det venter en verden ulikt det meste man kunne forestilt seg.

Vi jobber for å skape denne tryggheten, hvor man fritt kan dele sine tanker og meninger sammen med andre som forstår.

Når disse historiene overvinner det man ser av feilinformasjon og lignende, har vi et utgangspunkt som kan hjelpe utrolig mange mennesker. Når flere og flere ser at realiteten kanskje ikke er helt slik man har blitt fortalt i en årrekke, vil flertallets visdom vinne over dagens utstrakte ignoranse verden over.